Pielęgniarstwo, Uniwersytet Medyczny w Łodzi - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Masa godzin na uczelni, bardzo dużo nauki.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Możliwość kształcenia.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dosyć napięta.

Życie w mieście

Dobra komunikacja, miejsca rozrywek.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam.