Położnictwo, Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ogrom nauki. Nauka do 4-5 rano dwie trzy godziny snu i zajęcia do 20. Wykłady przespane na ręce. Inaczej nie da się funkcjonować.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nie wiele tego jest.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Gnębienie na każdym kroku i uważanie studentów za ludzi 2 kategorii.

Jak jest z mieszkaniem?

Porównywalnie drogie akademiki do warunków. Lepiej znaleźć pokój.

Życie w mieście

Ciekawe miasto. Polecam.