Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Mam wrażenie, że nauki jest nie więcej niż w liceum, ale trzeba też przystosować się do nowego jej trybu - nauka z własnych notatek (od większości przedmiotów nie istnieją dobre podręczniki), w większości przypadków wiedza nie jest egzekwowana na bieżąco. Na pewno dużym wyzwaniem jest statystyka i metodologia, ale oba przedmioty są naprawdę dobrze prowadzone i nie warto się zniechęcać.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Psychologia jest kierunkiem, który daje naprawdę mnóstwo możliwości, istnieje wiele miejsc, w których może pracować psycholog. Warto jednak brać pod uwagę, że wejście do wielu zawodów (np. psychoterapia) jest trudne i uzależnione od tego, co będziesz robić już na studiach. W znalezieniu stażów, praktyk itp. uczelnia za bardzo nie pomaga, trzeba szukać we własnym zakresie. Natomiast w przypadku kariery naukowej wielu pracowników uczelni jest bardzo otwartych i chętnie pomogą we wdrożeniu się w świat badań i konferencji ;)

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Na uczelni panuje bardzo przyjazna atmosfera. Większość wykładowców jest bardzo zaangażowana i widać, że lubi swoją pracę i nie jest tutaj z przypadku. "Katolickość" uczelni jest widoczna na prawdę rzadko i osoby niewierzące nie są w żaden sposób dyskryminowane albo zmuszane do nauki czegoś związanego z religią.

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkania w Warszawie są niestety drogie, ale na Bielanach, w pobliżu uczelni, można znaleźć pokój we w miarę akceptowalnej cenie.

Życie w mieście

W Warszawie jest wszystko, czego dusza zapragnie! Jest gdzie zjeść, gdzie poimprezować, spotkać się ze znajomymi lub się pouczyć. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w bezpośrednim otoczeniu kampusów nie ma zbyt wielu atrakcji, choć pojawienie się Galerii Młociny z pewnością znacznie poprawiło naszą sytuację :)