Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Bilans elektronowy Węglowodory - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Wywoływacz fotograficzny często zawiera związek zwany hydrochinonem (nazwa systematyczna: benzeno-1,4-diol). Redukuje on jony srebra powstałe na błonie fotograficznej podczas jej naświetlania do metalicznego srebra, sam utleniając się do chinonu, czyli cykloheksa-2,5-dieno-1,4-dionu. Powstaje wtedy obraz negatywowy, który należy jeszcze utrwalić, wypłukując z błony fotograficznej pozostały AgBr za pomocą utrwalacza.

16.1. (0-1)

Napisz w postaci jonowej skróconej, używając wzorów półstrukturalnych związków organicznych, równanie reakcji zachodzącej podczas wywoływania obrazu negatywowego na błonie fotograficznej za pomocą roztworu hydrochinonu. Współczynniki dobierz za pomocą bilansu jonowo-elektronowego.

Równanie reakcji:

Równanie reakcji utleniania:

Równanie reakcji redukcji:

16.2. (0-1)

Określ, który związek pełni w tej reakcji rolę utleniacza, a który reduktora.

Utleniacz:
Reduktor:

16.3. (0-1)

Czy hydrochinon i chinon są związkami aromatycznymi?

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

16.1. (0-1)

Równanie reakcji:

Równanie reakcji utleniania:

Równanie reakcji redukcji: Ag+ + e → Ag   / ∙ 2

16.2. (0-1)

Utleniacz: Ag+
Reduktor:

16.3. (0-1)

Hydrochinon jest związkiem aromatycznym. Chinon nie jest związkiem aromatycznym.