Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.

Kategoria: Stopnie utlenienia Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Poniżej przedstawiony jest schemat reakcji:

17.1. (0-1)

Określ stopnie utlenienia atomów azotu w cząsteczce nitrobenzenu i aniliny. Wypełnij tabelę, wpisując stopień utlenienia atomu azotu.

17.2. (0-1)

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania, zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie reakcji utleniania:

Równanie reakcji redukcji:

17.3. (0-1)

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

17.1. (0-1)

17.2. (0-1)

Równanie reakcji utleniania: Sn2+→ Sn4+ + 2e / ∙ 3
Równanie reakcji redukcji: C6H5NO2 + 6e + 6H+ → C6H5NH2 + 2H2O

17.3. (0-1)