Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 25.

Kategoria: Bilans elektronowy Alkohole Typ: Napisz równanie reakcji Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Próba jodoformowa wykrywa obecność grupy acetylowej w związkach organicznych. Jest to reakcja z jodem i wodorotlenkiem sodu. Pozytywny wynik tej próby dają wszystkie metyloketony, etanal, kwas octowy oraz etanol i wszystkie alkohole zawierające grupę hydroksylową przy atomie węgla połączonym z grupą metylową.

25.1. (0-1)

Uzasadnij fakt, że pozytywny wynik próby jodoformowej dają również niektóre alkohole, mimo że nie zawierają grupy acetylowej.

25.2. (0-1)

Napisz równanie reakcji jodoformowej dla etanalu i etanolu. Współczynniki uzupełnij metodą bilansu elektronowego.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

25.1. (0-1)

Niektóre alkohole dają pozytywny wynik próby jodoformowej, ponieważ w środowisku reakcji utleniają się do aldehydów lub ketonów zawierających grupę acetylową.

25.2. (0-1)