Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 40.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Narysuj/zapisz wzór

Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) jonów waliny, których stężenie jest największe w roztworze o pH = 8 i wzór półstrukturalny (grupowy) jonów waliny, których stężenie jest największe w roztworze o pH = 4.

pH = 8 pH = 4

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnych dwóch wzorów półstrukturalnych (grupowych) jonów waliny.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź