Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Bilans elektronowy Węglowodory alifatyczne Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH3–CH2–CH=CH2 – a także ich pochodne.

Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.

Określ, ile moli elektronów oddaje 1 mol związku II, gdy przekształca się w związek III w reakcji 4.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie liczby moli elektronów.
0 p. – za błędną odpowiedź, np. 2e, albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2 mole