Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych:

gdzie R – grupa alkilowa.

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2. Uzupełnij tabelę.

Typ reakcji Mechanizm reakcji
Reakcja 1
Reakcja 2

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie typów i mechanizmów przemian oznaczonych numerami 1 i 2.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Typ reakcji Mechanizm reakcji
Reakcja 1 substytucja rodnikowy
Reakcja 2 substytucja nukleofilowy