Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono wzory ośmiu węglowodorów:

17.1. (1 pkt)

Uzupełnij tabelę – wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich węglowodorów.

Numery wzorów węglowodorów
węglowodory nasycone
alkiny
pary izomerów

17.2. (1 pkt)

Napisz nazwy systematyczne węglowodorów, których wzory oznaczono numerami V i VIII.

Węglowodór V:

Węglowodór VIII:

Rozwiązanie

17.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech wierszy tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Numery wzorów węglowodorów
węglowodory nasycone II, IV
alkiny III, VIII
pary izomerów II i V oraz III i VII

17.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie nazw systematycznych węglowodorów, których wzory oznaczono numerami V i VIII.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Węglowodór V: 2-metylobut-2-en
Węglowodór VIII: 2,5-dimetyloheks-3-yn lub 2,5-dimetyloheks-3-in