Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Kwasy karboksylowe Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Kwas akrylowy jest związkiem o wzorze

CH2=CHCOOH

W warunkach laboratoryjnych jest on cieczą.

Przeprowadzono doświadczenie z udziałem kwasu akrylowego zgodnie z poniższym schematem:

Opisz możliwe do zaobserwowania objawy reakcji w każdej probówce, jeżeli w każdej z przemian kwas akrylowy był reagentem użytym w nadmiarze.

Probówka I:

Probówka II:

Probówka III:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis zmian w każdej probówce.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Probówka I: Wydzielenie się gazu. lub Roztworzenie ciała stałego.
Probówka II: Odbarwienie zawartości probówki.
Probówka III: Odbarwienie zawartości probówki. lub Zanik malinowego zabarwienia.