Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ okresowy pierwiastków Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.

wykresy zmian wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

Podaj numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej i numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności pierwiastków w skali Paulinga od liczby atomowej.

Numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej:

Numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności w skali Paulinga od liczby atomowej:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór i napisanie numerów obu wykresów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej: IV
Numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności w skali Paulinga od liczby atomowej: I