Chemia - Matura Marzec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 21.

Kategoria: Wiązania chemiczne - ogólne Węglowodory alifatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Jednym z produktów reakcji etanu z chlorem oraz produktem reakcji etenu z chlorowodorem jest ten sam związek organiczny.

Narysuj wzór elektronowy opisanego związku. Zaznacz kreskami wszystkie wspólne i wolne pary elektronowe.

 

 

 

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt –poprawne narysowanie wzoru elektronowego chloroetanu.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie