Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 181.

Kategoria: Identyfikacja związków organicznych Typ: Zaprojektuj doświadczenie Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na identyfikację skrobi znajdującej się w wodnej zawiesinie mąki ziemniaczanej.

181.1 (0-1)

Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisuj c nazw odczynnika wybranego spośród następujących:

wodny roztwór KMnO4 z zasadą sodową, woda bromowa Br2 (aq), I2 w wodnym roztworze KI.

181.2 (0-1)

Napisz, jaka możliwa do zaobserwowania zmiana potwierdzi obecności skrobi w mące ziemniaczanej.

Rozwiązanie

181.1 (0-1)

181.2 (0-1)

Zawartość probówki zabarwi się na granatowo.

Wskazówki

Warunkiem poprawnego rozwiązania jest znajomość barwnych reakcji identyfikujących związki organiczne. Należy pamiętać, że skrobi identyfikuje się za pomocą roztworu jodu w wodnym roztworze jodku potasu. Obecność skrobi w mące ziemniaczanej potwierdzi granatowe zabarwienie zawartości probówki.