Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 70.

Kategoria: pH Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Zbadano odczyn roztworu w każdej probówce przy użyciu uniwersalnego papierka wskaźnikowego.

Uzupełnij tabelę, wpisując barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego po zanurzeniu w roztworze otrzymanym w każdej probówce oraz odczyn otrzymanego roztworu.

Numer probówki Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego Odczyn roztworu
I
II
III
IV

Rozwiązanie

Numer probówki Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego Odczyn roztworu
I niebieska (niebieskozielona) zasadowy
II żółta obojętny
III czerwona kwasowy
IV niebieska (niebieskozielona) zasadowy

Wskazówki

Aby rozwiązać zadanie, należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie użyte w doświadczeniu substancje, które rozpuszczono w wodzie, są solami. Roztwory wodne wielu soli mają odczyn inny niż woda, który jest obojętny. Zależy to od tego, z jakich wodorotlenków i kwasów sole te powstały. Przyczyną zjawiska jest reakcja hydrolizy kationów lub anionów wprowadzonych do wody w momencie rozpuszczania w niej soli. Hydrolizie ulegają kationy pochodzące od słabych zasad, powodując zakwaszenie roztworu, i aniony pochodzące od słabych kwasów, w czego wyniku roztwór uzyskuje odczyn słabo zasadowy. Kationy Na+ i Ca2+ pochodzą od mocnych zasad, więc są trwałe w środowisku wodnym, a kationy Fe2+ pochodzą od słabej zasady, będą zatem ulegać reakcji z wodą, powodując słabo kwasowy odczyn roztworu. Aniony Cl pochodzą od mocnego kwasu i nie reagują z wodą, natomiast aniony CO2−3 i SO2−3 pochodzą od słabych kwasów, dlatego reagują z wodą, co prowadzi do powstania roztworu o odczynie słabo zasadowym. W zadaniu należy przewidzieć, jaki odczyn będzie mieć każdy otrzymany roztwór i określić barwę zanurzonego w roztworze uniwersalnego papierka wskaźnikowego.