Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 91.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem:

a)Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas doświadczenia.
b)Podaj, jakie jest stężenie molowe jonów H+ i jonów OH po zakończeniu doświadczenia, jeżeli w reakcji wzięły udział stechiometryczne ilości reagentów.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

H+ + OH ⇄ H2O

b)
(0-1)

Stężenie jonów H+ : 10−7 mol · dm−3
Stężenie jonów OH : 10−7 mol · dm−3

Wskazówki

a)
Rozwiązując to zadanie, musisz pamiętać, że w wodnym roztworze HCl dysocjuje na kationy H+ i aniony Cl, a KOH (i NaOH) odpowiednio na kationy K+ (Na+) i aniony OH . Tak więc reakcja, która zachodzi podczas opisanego doświadczenia, to reakcja zobojętniania, polegająca na łączeniu się kationów H+ i anionów OH w niezdysocjowane cząsteczki wody. Ilustruje ją równanie reakcji: H+ + OH ⇄ H2O

b)
Rozwiązując to zadanie, musisz pamiętać, że wodny roztwór HCl ma odczyn kwasowy spowodowany przez jony H+, a wodny roztwór KOH i NaOH ma odczyn zasadowy spowodowany przez jony OH. Jeżeli stężenie jonów H+ jest równe stężeniu jonów OH, to roztwór ma odczyn obojętny. Trzeba wywnioskować, że taka sytuacja ma miejsce w roztworze po zakończeniu doświadczenia, bo w reakcji wzięły udział stechiometryczne ilości reagentów (kwas solny jest mocnym kwasem, a wodorotlenki sodu i potasu są mocnymi zasadami). Tak więc stężenia tych jonów wynoszą 10−7 mol · dm−3.