Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 29.

Kategoria: Cukry proste Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Grupę aldehydową aldozy można w łatwy sposób zredukować za pomocą wodoru, wykorzystując jako katalizator nikiel.

29.1. (0-1)

Zapisz równanie reakcji glukozy (stosując wzory grupowe) z wodorem w obecności Ni.

29.2. (0-1)

Podaj nazwę systematyczną produktu reakcji.

29.3. (0-1)

Do jakiej grupy związków organicznych należy produkt reakcji.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

29.1. (0-1)

CHO-(CHOH)4-CH2OH + H2 kat (Ni) CH2OH-(CHOH)4-CH2OH

29.2. (0-1)

heksano-1,2,3,4,5,6-heksaol (sorbitol)

29.3. (0-1)

Sorbitol jest alkoholem (polihydroksylowym).