Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 161.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Typ: Podaj/wymień Narysuj/zapisz wzór

W celu rozróżnienia wodnych roztworów kwasu metanowego (mrówkowego) i kwasu etanowego (octowego) do probówek z roztworami tych kwasów dodano kilka kropli wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) i wprowadzono odczynnik X wybrany spośród następujących: wodny roztwór wodorotlenku sodu, wodny roztwór manganianu(VII) potasu, wodny roztwór dichromianu(VI) potasu.
Przebieg doświadczenia ilustruje poniższy schemat.

Zaobserwowano, że w probówkach I i II roztwory zabarwiły się na fioletowo. Pod wpływem ogrzewania otrzymany w probówce II roztwór odbarwił się, a mieszanina pieniła się. Stwierdzono, że wydzielał się gaz. Podczas ogrzewania roztworu otrzymanego w probówce I nie zaobserwowano zmian.

161.1 (0-1)

Podaj nazwę procesu, któremu ulega kwas B podczas opisanego doświadczenia oraz określ, jaką funkcję pełni ten kwas w zachodzącej reakcji.

161.2 (0-1)

Napisz wzory drobin powstałych w wyniku przemiany, której uległ kwas B i odczynnik X.

Rozwiązanie

161.1 (0-1)

Nazwa procesu: utlenianie
Funkcja, jaką pełni kwas B: reduktor

161.2 (0-1)

Mn2+ , CO2, H2O

Wskazówki

161.1 (0-1)

Należy wnikliwie przeanalizować opis objawów reakcji zachodzącej w probówce II – pod wpływem ogrzewania otrzymany roztwór odbarwił się, mieszanina pieniła się i wydzielał się gaz. Zauważ, że zaszła reakcja, w wyniku której powstała sól manganu(II), a więc manganian(VII) potasu zredukował się. Należy więc wywnioskować, że kwas, powodując odbarwienie fioletowego roztworu, musiał się utlenić – pełni więc funkcję reduktora.

161.2 (0-1)

Z opisu objawów reakcji zachodzącej w probówce II możesz wywnioskować, że zaszła reakcja utleniania i redukcji i powstała sól MnSO4, która w roztworze wodnym ulega dysocjacji elektrolitycznej – pojawiły się więc jony Mn2+ . Wnioskujemy również, że kwas utlenił się i powstał bezbarwny gaz – jest to CO2. Powstały również cząsteczki wody.